Event & Lokalansvarig: Jens Hall

Vad heter du?

Jens Hall

Hur gammal är du?

26 år

Vad studerar du?

Digitala Medier

Vad gör du inom DISK?

Jag är Event- och lokalansvarig

Har du tidigare suttit i styrelsen?

Ja, under 2016 satt jag som Teknikansvarig

Vad har du för mål med ditt år i styrelsen?

Gör DISK till en roligare och mer inbjudande organisation. Och fixa med Fester!

Är du aktiv i någon annan sektion inom DISK?

Jag är Aktiv inom Klubbmästeriet, men har även som mål att bli aktiv inom insparken, MeS och Närs till Hösten

Hur skulle en perfekt fredag se ut för dig?

Foo bar sista fredagen i månaden, öppet från 15:45 – Sent™. Nej men beror lite på vad man känner för, ganska varierande, beror helt på sinnes stämingen, man vet aldrig vad som dyker upp.