Dokument

De officiella dokument och riktlinjer som reglerar Studentkåren DISK, samt protokoll från styrelsemöten och årsmöten.

DISKs stadga och policy

 Stadga 2015-02-25  DISK Studentkårs Stadga  PDF
 Policy 2017  DISK Studentkårs Policy  PDF

Utmärkelser inom DISK

DISKs utmärkelser  Medaljer  PDF

Protokoll verksamhetsåret 2017

 Protokoll 2017-01-12  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2017-02-02  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2017-02-09  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2017-02-22  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2017-02-23  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2017-03-16  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2017-04-06  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2017-04-27  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2017-05-17  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2017-08-13  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2017-09-21  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2017-10-12  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2017-11-02  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2017-11-14  Styrelsemöte #13  PDF
 Protokoll 2017-11-23  Styrelsemöte #14  PDF

 

Protokoll verksamhetsåret 2016

 Protokoll 2016-01-21  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2016-02-03  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2016-02-11  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2016-02-17  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2016-03-03  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2016-03-23  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2016-04-14  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2016-05-25  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2016-09-15  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2016-10-06  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2016-10-27  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2016-11-17  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2016-11-23  Styrelsemöte #12  PDF
 Protokoll 2016-12-07  Valmöte  PDF
 Protokoll 2016-12-08  Styrelsemöte #13  PDF


Protokoll verksamhetsåret 2015

 Protokoll 2015-01-15  Styrelsemöte #1  PDF
 Protokoll 2015-02-12  Styrelsemöte #2  PDF
 Protokoll 2015-02-25  Ekonomiskt föreningsmöte  PDF
 Protokoll 2015-03-05  Styrelsemöte #3  PDF
 Protokoll 2015-03-26  Styrelsemöte #4  PDF
 Protokoll 2015-04-19  Styrelsemöte #5  PDF
 Protokoll 2015-05-07  Styrelsemöte #6  PDF
 Protokoll 2015-05-28  Styrelsemöte #7  PDF
 Protokoll 2015-06-30  Extrainsatt styrelsemöte  PDF
 Protokoll 2015-08-23  Styrelsemöte #8  PDF
 Protokoll 2015-09-10  Styrelsemöte #9  PDF
 Protokoll 2015-10-01  Styrelsemöte #10  PDF
 Protokoll 2015-10-21  Extrainsatt Årsmöte  PDF
 Protokoll 2015-10-22  Styrelsemöte #11  PDF
 Protokoll 2015-12-09  Valmöte  PDF