Dokument

De officiella dokument och riktlinjer som reglerar Studentkåren DISK, samt protokoll från styrelsemöten och årsmöten.

 

DISKs stadga och policy – Hittar du här.

Mötesprotokoll  – Hittar du här.

Utmärkelser inom DISK – Hittar du här.