Organisation

DISK är en av tre studentkårer vid Stockholms universitet. Vi ligger belägna på campus Kista där vi representerar studenter på institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Vår besöksadress är Isafjordsgatan 37, plan 4. DISK bildades 1990 som en kårförening, men är sedan 2008 en självständig kår med egen kårstyrelse. Namnet DISK var tidigare en förkortning för Data- och systemvetenskapliga institutionens studentkårförening, men 2003 genomfördes ett namnbyte, och idag heter kåren enbart DISK. DISK har idag två anställda som arbetar i vårt kafé samt i kårexpeditionen. DISK har även två timanställda studiebevakare.

Det är våra medlemmar som bestämmer hur DISK ska styras. Varje år hålls två årsmöten, ett i februari kallat EkMek (kort för ekonomiskt föreningsmöte) samt ett i slutet av november kallat valmöte. Dessa möten är DISKs högsta beslutsorgan. Under EkMek fastställs budget och verksamhetsberättelse för kommande år. På valmötet väljs nästkommande års styrelse in. Alla årsmöten är öppna för allmänheten, och alla fullvärdiga medlemmar har rösträtt. Det är även under årsmöten som större frågor diskuteras och beslutas om. Enligt tradition bjuder DISK alla närvarande på mat i puben efter avslutat möte.

DISKs styrelse väljs in under valmötet och består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, 3-5 ledamöter samt 2 suppleanter och sektionsrepresentanter från samtliga sektioner. Styrelsen ser till att verksamheten sköts i enlighet med stadgar, förordningar och lagar. De har även ansvar för att representera DISK officiellt på andra studentkårers och kårföreningars arrangemang, i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och för att bära DISKs standar på Valborg och på Nobelmiddagen. Vill du komma i kontakt med någon ur styrelsen gör du det enklast genom kårexpeditionen. 

Som medlem i DISK har du rätt att delta i alla arrangemang som anordnas av föreningen. DISK finns till för sina medlemmar, varför det är viktigt att medlemmarnas synpunkter och idéer uppmärksammas. Eftersom styrelsen består av studenter på DSV, finns en nära kontakt med övriga medlemmar. Om du har några frågor eller vill engagera dig i DISK kan du antingen kontakta DISK-styrelsen eller de olika sektionerna. 

DISK arrangerar både studiebevakning och studiesociala verksamheter på institutionen.

Organisation

bli medlem idag!