Aktuellt

Event

Bonnier News @ DSV

I samarbete med Bonnier News

På onsdag den 14 november kommer vi, Bonnier News och besöker er på DSV i Kista och berättar om vårat Digital Potential Program. Vi kommer stå med en trailer utanför skolan på parkeringen längs med Kista Gårdsväg (gulmarkerat på bifogade kartan) kl 08.00-16.00. Kom in och häng med oss på Bonnier News och se vad du har för möjligheter när du tagit examen. På Bonnier News kan du arbeta med kända varumärken så som DI, DN och Expressen etc. Där kommer finnas goda juicer att ta del av. Hoppas vi ses!

Event

Kallelse årsmöte med val

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till valmöte

Onsdagen den 5 December Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

På mötet ska vi välja in en styrelse samt ta upp verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. Mötet kommer även ta upp de tre stadgepropositioner som gick igenom en första omgång på extra årsmötet i oktober. Du hittar föredragslistan HÄR.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Vakanta uppdrag

Lediga uppdrag hos SSCO

DISK är anslutna till SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation), ett samarbetsorgan som jobbar med ett flertal frågor för studenterna i Stockholm. En av dessa frågor är studentbostäder i Stockholm där SSCO tillhandahåller bostäder genom SSSB (Stockholms studentbostäder), på grund av detta tillsätter SSCOBostadsdelegationen och Besvärsnämnden (BDBN): två överklagansinstanser för beslut tagna av SSSB avseende boende och köande.

SSCO söker nu efter ledamöter i BN samt en ansvarig för BDBN. BN sammanträder i SSCO:s lokaler på Studentpalatset 1-3 gånger per månad (genomsnitt 1), på kvällstid ca 18.00–22.00. BD sammanträder på SSSB:S huvudkontor nära Tekniska Högskolan 1-4 gånger per månad (genomsnitt 2), på dagtid ca 09:00 – 17:00. Positionen som ansvarig för BNBN innebär att hen är ordförande i BD och föredragande i BN. Hen ansvarar för kontakten med de överklagande och svarar även på frågor om SSCO:s bostadsinstruktion, primärt via mejl. Det är en förtroendevald position som omfattar ca 15-20 procents arbete. Mer information om positionen som ansvarig för BDBN går att läs HÄR.

Om du vill söka positionen skickar du CV, personligt brev samt referenser till SSCO:s styrelse på ordf@ssco.se

Event

Massor med event framöver

DISKs kalender är fullspäckad med event framöver. Ta chansen och prova på fäktning eller klättring med sporten, se V för Vendetta med MES, spela spel under Särimners Kultingars Höst-LAN eller något annat kul. Du hittar mer event och information på sidan event.

Psssst. Den 31a oktober är det Valpub! Då kommer valberedningen från DISK och alla sektioner att vara i Foo Bar för att svara på dina frågor om olika styrelseposter. Så om du känner dig intresserad men inte vågat ta kontakt än är detta ett perfekt tillfälle för dig.

Nyhet

Vad får du ut av att sitta i DISKs…

Just nu kan man söka till DISKs styrelse, om man inte varit engagerad i DISK tidigare kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Nedan kommer vi att lista fördelar som den nuvarande styrelsen identifierat under sitt verksamhetsår, ifall du vill veta mer om vardera position kan du göra det på disk.su.se/styrelsen/.

Det finns två utgångspunkter man bör se saken ifrån för att kunna svara på den frågan.

 1. Vad det är du får uppleva under din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 2. Vad det är du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.

Dessa två punkter går ofta hand i hand och det som nuvarande och föregående representanter av DISKs styrelse kommer överens om är att det i slutändan bara är positivt.

 1. Här listar vi några av de saker som du får uppleva under din tid som sittande:
 • Du får chans att utvecklas inom ett eller flera av dessa områden:
  • Prioritering
  • Logistik & uppskattning
  • Mötesformalia
   • Planering & schemaläggning
   • Dokumentation
  • Organisering av stora event
  • Marknadsföring som ger erfarenheter av
   • Konkret kommunikation
   • Design
   • Adobe
   • Fotografering
   • Underhåll och uppdatering av en hemsida/ fler hemsidor.
  • Hantering av många av Sveriges organisationspåverkande lagar och regler. Allt från Associationsrätt till GDPR.
  • Kårtraditioner

Givetvis berör DISKs verksamhet mer än dessa områden vilket också medför kunskaper i de områdena men detta ger dig i vart fall ett hum av vad styrelsen arbetar med

 • Du får en inblick i hur en relativt stor ideell organisation fungerar. Är du intresserad av klättra högt i karriärstegen eller eventuellt starta eget någon dag så kommer en inblick i hur en organisation styrs från toppen ge dig ovärderliga insikter du kan ta med dig inför den framtiden.
 • Du har stor möjlighet att påverka Studentkåren DISK.
  Eftersom DISK är en medlemsstyrd organisation så är det givetvis dem som sätter grunden för hur styrelsens arbete ska utföras. Parallellt med DISKs Stadga och Policy utför Styrelsen sina uppdrag baserat på medlemmarnas önskemål och behov. Men med direkt talan under möten och tillträde till alla kårens lokaler och medier tillkommer stora möjligheter att påverka organisationen för dig. Frihet under ansvar så att säga.
 • Du får ta del av en stark, florerande och härlig gemenskap.
  Som en sittande i DISKs styrelse får du lära känna människor som du kanske inte hade funnit annars. Du jobbar tätt ihop i ett team som tillsammans med dig arbetar helt ideellt som i sin tur resulterar i en otroligt varm gemenskap. Studentkåren DISK har dessutom många samarbeten med andra studentkårer. Med det tillkommer möjligheter att gå på många roliga studentevenemang. Nobelmiddagen och doktorspromoveringen i stadshuset är bara två ex på sådana event.
 1. Nedan listar vi det du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 • Ett engagemang i en ideell organisations styrelse är mycket meriterande i rekryterings sammanhang. Många företag ser positivt på det, då du visar på erfarenhet av god samarbetsförmåga, att du är strukturerad och organiserad.
 • Du lämnar DISK med mer än kunskap och erfarenhet, du lämnar DISK med fantastiska vänner och ett otroligt starkt kontaktnät. Med gemenskapen kommer också individer. Individer som precis som du kommer ta examen och ska ut i arbetslivet. Ju bredare ditt nätverk är ju mer har du att hämta. Dina erfarenheter från DISK har du användning av i början. Ditt kontaktnät kommer nyttja dig för evigt.

Men det de framförallt ser är att du finner motivation i att förbättra/ upprätthålla en stark organisation och att du sätter ett större ideellt sammanhang framför dina personliga behov och intressen.  Det är ovärderliga egenskaper som i andra fall kan vara svåra att förmedla på ett konkret sätt.

Nyhet

Ledigförklarande av 2018 års DISK-styrelse

Valberedningen ska enligt DISK:s stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 1 oktober.
Trots att mycket ännu återstår av verksamhetsåret 2018, närmar sig nästa verksamhetsår med stormsteg. I och med detta ledigförklarar valberedningen härmed 2018 års DISK-styrelse och arbetet med att tillsätta en ny styrelse för verksamhetsåret 2019 drar därmed igång. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa i styrelsen, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.
Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på de personer som läggs fram i förslaget till Valmötet. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet, givet att de är medlemmar i DISK.
Vänligen notera att alla som väljs in i styrelsen måste vara fullvärdiga medlemmar i DISK det verksamhetsår de nomineras till.
Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se
Mvh,
DISK:s valberedning
genom Linnea Hardsjö, Sammankallande