Aktuellt

Nyhet

Vad får du ut av att sitta i DISKs…

Just nu kan man söka till DISKs styrelse, om man inte varit engagerad i DISK tidigare kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Nedan kommer vi att lista fördelar som den nuvarande styrelsen identifierat under sitt verksamhetsår, ifall du vill veta mer om vardera position kan du göra det på disk.su.se/styrelsen/.

Det finns två utgångspunkter man bör se saken ifrån för att kunna svara på den frågan.

 1. Vad det är du får uppleva under din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 2. Vad det är du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.

Dessa två punkter går ofta hand i hand och det som nuvarande och föregående representanter av DISKs styrelse kommer överens om är att det i slutändan bara är positivt.

 1. Här listar vi några av de saker som du får uppleva under din tid som sittande:
 • Du får chans att utvecklas inom ett eller flera av dessa områden:
  • Prioritering
  • Logistik & uppskattning
  • Mötesformalia
   • Planering & schemaläggning
   • Dokumentation
  • Organisering av stora event
  • Marknadsföring som ger erfarenheter av
   • Konkret kommunikation
   • Design
   • Adobe
   • Fotografering
   • Underhåll och uppdatering av en hemsida/ fler hemsidor.
  • Hantering av många av Sveriges organisationspåverkande lagar och regler. Allt från Associationsrätt till GDPR.
  • Kårtraditioner

Givetvis berör DISKs verksamhet mer än dessa områden vilket också medför kunskaper i de områdena men detta ger dig i vart fall ett hum av vad styrelsen arbetar med

 • Du får en inblick i hur en relativt stor ideell organisation fungerar. Är du intresserad av klättra högt i karriärstegen eller eventuellt starta eget någon dag så kommer en inblick i hur en organisation styrs från toppen ge dig ovärderliga insikter du kan ta med dig inför den framtiden.
 • Du har stor möjlighet att påverka Studentkåren DISK.
  Eftersom DISK är en medlemsstyrd organisation så är det givetvis dem som sätter grunden för hur styrelsens arbete ska utföras. Parallellt med DISKs Stadga och Policy utför Styrelsen sina uppdrag baserat på medlemmarnas önskemål och behov. Men med direkt talan under möten och tillträde till alla kårens lokaler och medier tillkommer stora möjligheter att påverka organisationen för dig. Frihet under ansvar så att säga.
 • Du får ta del av en stark, florerande och härlig gemenskap.
  Som en sittande i DISKs styrelse får du lära känna människor som du kanske inte hade funnit annars. Du jobbar tätt ihop i ett team som tillsammans med dig arbetar helt ideellt som i sin tur resulterar i en otroligt varm gemenskap. Studentkåren DISK har dessutom många samarbeten med andra studentkårer. Med det tillkommer möjligheter att gå på många roliga studentevenemang. Nobelmiddagen och doktorspromoveringen i stadshuset är bara två ex på sådana event.
 1. Nedan listar vi det du tar med dig från din tid som aktiv i DISKs styrelse.
 • Ett engagemang i en ideell organisations styrelse är mycket meriterande i rekryterings sammanhang. Många företag ser positivt på det, då du visar på erfarenhet av god samarbetsförmåga, att du är strukturerad och organiserad.
 • Du lämnar DISK med mer än kunskap och erfarenhet, du lämnar DISK med fantastiska vänner och ett otroligt starkt kontaktnät. Med gemenskapen kommer också individer. Individer som precis som du kommer ta examen och ska ut i arbetslivet. Ju bredare ditt nätverk är ju mer har du att hämta. Dina erfarenheter från DISK har du användning av i början. Ditt kontaktnät kommer nyttja dig för evigt.

Men det de framförallt ser är att du finner motivation i att förbättra/ upprätthålla en stark organisation och att du sätter ett större ideellt sammanhang framför dina personliga behov och intressen.  Det är ovärderliga egenskaper som i andra fall kan vara svåra att förmedla på ett konkret sätt.

Nyhet

Ledigförklarande av 2018 års DISK-styrelse

Valberedningen ska enligt DISK:s stadgar, § 8.1, ledigförklara styrelsen senast den 1 oktober.
Trots att mycket ännu återstår av verksamhetsåret 2018, närmar sig nästa verksamhetsår med stormsteg. I och med detta ledigförklarar valberedningen härmed 2018 års DISK-styrelse och arbetet med att tillsätta en ny styrelse för verksamhetsåret 2019 drar därmed igång. Om du är intresserad av att sitta i DISK-styrelsen kan du själv kandidera, kontakta då valberedningen. Du kan även nominera någon annan som du tror skulle passa i styrelsen, det är dock mycket viktigt att du tillfrågar denne innan du nominerar.
Alla bidrag kommer att beaktas samt vara sekretessbelagda, namn avslöjas enbart på de personer som läggs fram i förslaget till Valmötet. De som inte kommer med i valberedningens förslag har rätt att kandidera själva eller nominera andra under själva Valmötet, givet att de är medlemmar i DISK.
Vänligen notera att alla som väljs in i styrelsen måste vara fullvärdiga medlemmar i DISK det verksamhetsår de nomineras till.
Kandidatur, nomineringar och övriga funderingar skickas till val@disk.su.se
Mvh,
DISK:s valberedning
genom Linnea Hardsjö, Sammankallande
Nyhet

Kallelse extra årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till Extra årsmöte 

Onsdagen den 10 oktober Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen 

På mötet ska bokslut och ekonomisk revisionsberättelse för 2017 redovisas. Mötet kommer även ta upp tre stadgepropositioner. 

 

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade! 

 

Välkommen, 

DISK-styrelsen 

 

Föredragningslista 

 1. Formalia
  1. Mötets öppnande 
  2. Val av mötessekreterare  
  3. Val av mötesordförande  
  4. Val av justerare tillika rösträknare  
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  
  6. Justering av röstlängd 
  7. Eventuella adjungeringar  
  8. Fastställande av föredragningslista 
 1. Propositioner
  1. Stadgeändring #1, 2.2 Fullvärdigt medlemskap. Se Bilaga 1 
  2. Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap. Se Bilaga 2 
  3. Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten. Se Bilaga 3 
 1. Motioner
 2. Dechargeärenden
  1. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 
  2. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
  4. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år 
 1. Entledigande av styrelsemedlemmar
  1. Information om entledigande av styrelsemedlemmar samt fyllnadsval 
 1. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet hittar du HÄR.

Reklam

Välkommen på gratis lunchseminarium den 5 oktober!

Detta inlägg är i samarbete med Jeeves

Välkommen på gratis lunch och seminarium den 5 oktober, kl. 12-12.45 i L50 DSV där affärssystemsföretaget Jeeves berättar om karriärresan du kan göra som nyexaminerad konsult. Vill du veta mer om vad en karriär inom affärssystemsbranschen kan innebära? Har du alltid undrat över vad det faktiskt innebär att arbeta som konsult? Vill du ta reda på om det är något som kan passa dig?

Läs mer om Emma och Christian som ni kommer att träffa på lunchseminariet HÄR

Det är begränsat antal platser, så först till kvarn – säkra din plats redan idag och få en gratis lunch samtidigt!

Vi vill passa på att berätta lite mer om Jeeves Traineeprogram. Programmet startar i slutet av januari 2019 och pågår i 8 månader. Du kommer att bli upplärd av Jeevesare från start och ha ett nära samarbete tillsammans med övriga trainees.

Under traineeprogrammet erbjuds du: 

 • 4 månader teori - gå igenom affärssystemets moduler och tillägg inom ekonomi, produktion, logistik och utveckling 
 • 4 månader praktik - praktisera dina kunskaper från teorin och gå jämte kollegor för att lära dig i det dagliga arbetet.

Jeeves är lagom litet för att du ska lära känna många samt kunna arbeta brett, men samtidigt lagom stort för att du ska kunna utvecklas och testa nya roller i framtiden.  Inom Jeeves har vi flera medarbetare som startade sin karriär i vårt traineeprogram och idag besitter nyckelpositioner i vår verksamhet. Nu söker vi traineer inom consulting, sales och support till Stockholm och Jönköping.  

Nyhet

Tygpåse

Har du sett DISKs nya tygpåse? Den rymmer både en laptop och mer, perfekt att ha till DSV, mataffären, stranden och massa andra stället. Tygpåsen går att köpa i kårexpeditionen för 40 kr, om du är medlem får du självklart din vanliga rabatt.

Det är www.tsreklam.se som har tryckt våra snygga påsar åt oss.

Nyhet

Gå med i DISKs Facebookgrupper

På Facebook finns det en grupp för alla studenter på DSV och ett olika grupper för varje kandidatprogram på DSV, grupperna är till för att alla inom samma program ska kunna kommunicera om exempelvis kursböcker till försäljning eller annan studentnytta.

Grupperna heter:
Studenter på DSV
Marknadskommunikation på DSV
Affärssystem och tjänstedesign på DSV
Interaktionsdesign på DSV
Data- och systemvetenskap på DSV
Datavetenskap på DSV
Ekonomi och IT på DSV
Digital medier på DSV
Datorspelsutveckling på DSV

 

Fler tips för dig som är ny (eller gammal) på DSV finns under Studentliv > Tips & FAQ > Ny på DSV.

Nyhet

SFS bostadsrapport

DISK är anslutna till SFS (Sveriges förenade studentkårer), idag släppte SFS deras årliga bostadsrapport. I årets rapport visar det sig att studenter möter en otrygg bostadsmarknad när de börjar studera. I 12 städer i Sverige kan studenter inte räkna med att få en bostad inom ett halvår, Stockholm är en av dessa städer. Rapporten visar även att ett flertal studenter har hyror som inte är rimliga för deras ekonomi. Mer om rapporten hittar ni här, och här kan du ladda ner SFS bostadsrapport. 
 
Att man inte hittar en bostad ska inte vara anledningen till att man inte påbörjar eller fortsätter sin utbildning, men det är tyvärr så för vissa studenter. Bland våra tips på hemsidan har vi listat olika sätt att få tag på en bostad i Stockholm, både förstahandskontrakt genom ex. SSSB men även andrahandskontrakt genom exempelvis akademisk kvart. 
Checklista när du hyr i andra hand:
 • Kolla på lägenheten innan du tackar ja
 • Säkerställ att andrahandsuthyrning är godkänt av hyresvärden (annars riskerar du att bli utkastad från lägenheten ifall hyresvården får reda på att lägenheten hyrs ut olagligt)
 • Bestämma regler med personen du hyr av
 • Skriv kontrakt (men betala inga pengar förrän kontraktet är skrivet)
 • Spara kvitto varje gång du betalar hyran och teckna hemförsäkring.
Nyhet

Insparken

Direkt efter introduktionsdagen den 31a augusti kommer Insparken att visa dem nya studenterna runt på institutionen. Detta är startskottet för Insparkens två kommande veckor som kommer att vara fyllda med aktiviteter och annat kul. Mer information hittar ni under Insparken och på deras hemsida.

Är du en ny student på DSV? Grattis du har två fantastiska veckor framför dig!
Är du en ”gammal” student som vill hjälpa till? Det går fortfarande att bli Drivare genom att kontakta Insparken på insparken@disk.su.se!