Sök till valberedningen!

Vill du vara med och säkra Studentkåren DISKs framtid? Kandidera till Valberedningen!

Vad är valberedningen?
Valberedningen är dem som bereder val för DISK styrelsen, vilket betyder att du är med och tar fram ett förslag på nästa verksamhetsårs styrelse!

Hur ser valberedningen ut?
Valberedningen har en sammankallande, vilken är personen som är ansvarig för att valberedningens arbete går framåt, och ett antal medlemmar som tillsammans hjälps åt för att ta fram valberedningens förslag på styrelse. Den perfekta valberedningen består av en heterogen grupp människor från olika delar av vår studentkår och med jämn könsfördelning.

Vem får vara med i valberedningen?
Alla medlemmar i Studentkåren DISK får vara med i valberedningen! Bra egenskaper hos en medlem i valberedningen är social, ha kunskap om DISK och känna många av våra medlemmar. Sen självklart vara investerad i DISK framtid som studentkår.

Hur kandiderar jag?
Du skickar ett mail till styrelsen@disk.su.se med att du vill kandidera senast söndagen den 18 Februari!

Kallelse ekonomiskt årsmöte 28/2 -18

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Ekonomiskt årsmöte

Onsdagen den 28:e februari 2018

Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14:e februari.

Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 21:a februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Välkommen,

DISK-styrelsen

Preliminär dagordning

 1. Formalia
 2. Mötets öppnande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Justering av röstlängd
 8. Eventuella adjungeringar
 9. Fastställande av föredragningslista
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Dechargeärenden
 13. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
 14. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2016
 15. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
 16. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
 17. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
 18. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 19. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
 20. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
 21. Fastställande av verksamhetsårets budget
 22. Valärenden
 23. Val av Vice-kassör
 24. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
 25. Under mötet väckta frågor
 26. Mötets avslutande

Riskkonsulter inom IT/Informationssäkerhet till Risk Advisory!

Detta inlägg är i samarbete med Deloitte

Världens största revisions- och konsultnätverk fortsätter växa!
Deloitte är idag världens största konsult- och revisionsnätverk, sett till både intäkter och antal anställda. Vill du bli en del av vårt framgångsrika team med 263 900 kollegor runt om i världen? Vi söker nu juniora medarbetare till vår avdelning Risk Advisory för anställning i augusti 2018.

Vad gör Risk Advisory?
Risk Advisory identifierar och analyserar risker samt granskar och utvärderar styrning i våra klienters verksamhet, d v s hur de identifierade riskerna hanteras. Våra klienter får därigenom hjälp att förstå sina strategiska, operativa, finansiella och IT-relaterade risker. Som riskkonsult inom IT och/eller informationssäkerhet arbetar du med frågor kring IT-styrning och processer relaterat till exempelvis IT-drift, informationssäkerhet och utveckling. Våra klienter är verksamma inom de flesta branscher och uppdragens längd varierar från en dag till tre månader och i vissa fall ännu längre. Våra uppdrag innebär i korthet att samla in och analysera information i en mängd olika former samt att, baserat på analys och jämförelse med hur ledande organisationer arbetar, föreslå hur våra klienter kan förbättra processer och kontroller för att hantera sina risker.

Arbetet innebär en hög grad av kundkontakt, med personer på mycket varierande befattningar vilket ger insyn i såväl styrelsebeslut som brandväggsinställningar, och allt däremellan. Oavsett bransch, omfattning, vilken process eller del av en verksamhet vårt uppdrag rör, finns det en gemensam nämnare: Vårt arbete syftar till att hjälpa våra klienter bättre förstå och hantera sina risker och därigenom bli mer framgångsrika.

Vi erbjuder
Du kommer arbeta i ett spännande och utmanande affärsklimat där du får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, utbildning och personlig utveckling. Du blir en del av en global firma med ett kraftfullt nätverk av erfarna kollegor och tillgång till ett av världens största utbildningsprogram.

Vi söker
Vi söker dig som, vid anställningens start, är nyutexaminerad civilingenjör med data/IT-inriktning eller systemvetare. Masterexamen eller motsvarande är meriterande. Vi söker dig med goda studieresultat och vi ser gärna att du har varit aktiv under dina studier med extrajobb, studiesociala engagemang eller dylikt. Vidare efterfrågar vi mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Framför allt önskar vi att du är en lagspelare med ett starkt engagemang, är flexibel och söker ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, att du är analytiskt lagd och har en hög ambitionsnivå.

Ansökan
Du ansöker online. Din ansökan ska bestå av cv, personligt brev och betygskopior från högskola/universitet samt gymnasium. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval.

Frågor?
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sophie Karlerö, rekryterare på Deloitte, på telefon 075- 246 27 77.

Välkommen in med din ansökan!

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 263 900 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter.

 

För mer information och anmälan tryck HÄR.