Electrum 30 år!

I samband med att stiftelsen Electrum fyller 30 år så kommer det hållas ett seminarium i NOD-byggnaden. Seminariet kommer delvis handla om Sveriges och Kistas plats i den digitala framtiden och äga rum den 28 april 2016.

För att läsa mer och anmäla dig så gå in här.

 

OBS! Sista anmälningsdag 18 april. 

Jobbtips!

Här är ett tips för er som vill ha lite extra sysselsättning helger och kvällar samt heltid mot sommaren!

 


Hej

Vi är en start-up om två personer som sitter på SU inkubator (Stockholm). I teamet finns en front-end och UX utvecklare samt en suit. Vi söker nu en back-end utvecklare som kanske vill göra praktik, genomföra ett examensarbete eller som är klar med sina studier och vill gå in som technical co-founder. I så fall ser vi ser gärna att du är full-stack inom webbutveckling. Om du har erfarenhet eller förståelse för mail-relaterade tjänster är det meriterande.

Nu i början är detta ett “kvällar och helger projekt” men om tre månader kommer det kräva 100% fokus. Vore även bra om du kan tänka dig att lämna Sverige för att flytta till Bali under några månader för crunch. 🌞🌞🌞 (inget måste)

Produkten är vi utvecklar är en ny sorts mail-klient som är helt unik och som kommer förändra sättet vi mailar på. Tycker du att det låter spännande och att du passar in i rollen, tveka inte att höra av dig så tar vi en kaffe och berättar mer. 

Hör av dig på fredrik@bäcke.com

Sök till SSCO för år 2016/2017!

Känner du för något extra på schemat och även CV:t? Sök till Stockholm Studentkårers Centralorganisation!

Vem får söka?

Jo, alla kårmedlemmar! Oavsett om du tillhör DISK eller någon annan SSCO-ansluten kår så får du söka.

Google Event – Tomorrow: today

Hej,

Nu på måndag (22/3) kommer Google och håller i ett event hos DSV.
Googles event “Tomorrow Today” handlar om att locka till sig mer kvinnor in i IT branschen och om att arbeta med jämnställdhet.
Mer info finns i deras Facebook evenmenang här, där hittar du även mer information om dagen och hur du anmäler dig, Deadline för anmälan är nu på fredag (18/2). självklart är eventet gratis och öppet för alla.

Kallelse till Ekonomiskt årsmöte 24/2 – 16 kl. 18 i Lilla Hörsalen

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Ekonomiskt årsmöte
Onsdagen den 24:e februari 2016
Tid: 18:00 Plats: Lilla Hörsalen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10:e februari.
Möteshandlingarna kommer att tillgängliggöras senast den 17:e februari.

Kom ihåg att ta med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!
Välkommen,
DISK-styrelsen

Preliminär dagordning
1. Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av mötesordförande
d. Val av justrerare tillika rösträknare
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
f. Justrering av röstlängd
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
2. Propositioner
3. Motioner
4. Decharegeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
g. Fastställande av verksamhetsårets budget
h. Fastställande av budget för nuvarande verksamhetsår
5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande