Kallelse till extrainsatt årsmöte

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till:

Extrainsatt årsmöte
Onsdagen den 21 oktober 2015
Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen
Syftet med mötet är att fyllnadsvälja DISKs Valberedning

Kom ihåg att med giltigt bevis på medlemskap, utan detta är ni inte röstberättigade!

Föredragningslista:
1. Formalia
     a. Mötets öppnande
     b. Val av mötessekreterare
     c. Val av mötesordförande
     d. Val av justerare tilllika rösträknare
     e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
     f. Justering av röstlängd
     g. Eventuella adjungeringar
     h. Fastställande av föredragninglista

2. Entledigande av ledamöter av valberedningen
3. Val av valberedning
4. Meddelande om fyllnadsval till styrelsen
5. Mötets avslutande

Föredragningslistan och medföljande handlingar går att hämta i sin helhet här.

Upsales bjuder in till AW

Upsales oktoberfest

Kom och mingla med oss på Upsales! Vi bjuder in till en fullspäckad After Work där ni får en bra inblick i hur dagarna på Upsales ser ut, vilka karriärmöjligheter som finns och inte minst träffa alla som jobbar här.

I sann Oktoberfestanda bjuder vi på:

  • Korv
  • Öl
  • Skön musik från vår egna hus-DJ

Anmälan sker via: https://www.eventbrite.com/e/upsales-open-office-oktoberfest-tickets-18668805901

Visst ses vi väl den 7:e Oktober?

// Team Upsales

SSSB kövalidering

Den tolfte oktober kommer SSSB validera sin bostadskö. Det är viktigt att du som vill fortsätta stå i kön ser till att du innan dess uppfyller deras krav för att det. Det tar mellan 7 och 10 dagar innan nya och förnyade medlemskap syns i deras system.
Det är upp till var och en att se till att de når upp till de ställda kraven, det kan vi inte hjälpa till med men om det uppstår fel kan vi assistera med det. Då är det kårexpeditionen som gäller som vanligt.

Parkerade dagar går inte att få tillbaka som väntade dagar.