Gå i prideparaden med Studentrörelsen!

Alla studenter är välkomna att på lördag den 1 augusti gå i prideparaden tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Mer information finns på Facebook-eventet!